THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.uni-president.com.vn
Địa chỉ tên miền: uni-president.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Liang Yi Chang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH UNI-PRESIDENT Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 3700306630
Trụ sở Doanh nghiệp: SỐ 16-18 ĐƯỜNG ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2 DĨ AN BÌNH DƯƠNG
Tỉnh/Thành phố: Binh Dương
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 06503790811

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm