THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://noithattronbo.vn/
Địa chỉ tên miền: noithattronbo.vn
Người chịu trách nhiệm: BÙI XUÂN TÙNG
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Bùi Xuân Tùng
MST/ĐKKD/QĐTL: 8009524771
Trụ sở Doanh nghiệp: 1124 Nguyễn Khoái, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0382863063

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm