THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.porkshop.vn
Địa chỉ tên miền: porkshop.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN TUẤN KHỞI
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH DSF Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314137823
Trụ sở Doanh nghiệp: 419 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0862584452

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm