THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.phongkhamngoclan.vn
Địa chỉ tên miền: phongkhamngoclan.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Nguyễn Minh Châu
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Vương Thị Ngọc Lan
MST/ĐKKD/QĐTL: 0306200493
Trụ sở Doanh nghiệp: 55/27+25 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02822194473

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm