THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: saovangtea.com
Địa chỉ tên miền: saovangtea.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thụy Diễm
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Trà Sao Vàng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0308945942
Trụ sở Doanh nghiệp: TP.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839618302

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm