THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: anhduongmobile.com.vn
Địa chỉ tên miền: anhduongmobile.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Vũ Văn Hồng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH di động Ánh Dương
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313472441
Trụ sở Doanh nghiệp: 971 đường Nguyễn Duy, P. 12, Q. 8, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02838594179

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm