THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: hqstar-vn.com.vn
Địa chỉ tên miền: hqstar-vn.com.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN MINH QUÝ
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Quý Phát
MST/ĐKKD/QĐTL: 2300564970
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 313, đường Trần Phú , P. Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02435401821

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm