THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Khải Nguyên
Địa chỉ tên miền: khainguyen.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Vương Tuyết Văn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại Khải Nguyên
MST/ĐKKD/QĐTL: 0301444231
Trụ sở Doanh nghiệp: 66-66A Minh Phụng, P. 5, Q. 6, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02839607705

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm