THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Jen Baguette et Fruits
Địa chỉ tên miền: jenbaguette.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Lục Sa Huỳnh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trần Thị Phương Thảo
MST/ĐKKD/QĐTL: 41A8045063
Trụ sở Doanh nghiệp: 01 Phạm Hồng Thái, P. Bến Thành, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0981457239

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm