THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Túi vải Lin Lin Cavas
Địa chỉ tên miền: linlincanvas.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Phúc Trường
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Linlin Canvas
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314906807
Trụ sở Doanh nghiệp: 154 Trần Quang Diệu, P. 14, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0906321609

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm