THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: VUA ĐỒ GỖ
Địa chỉ tên miền: vuadogo.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Anh Tuấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Kovills
MST/ĐKKD/QĐTL: 0107004014
Trụ sở Doanh nghiệp: Đại Vĩ, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0982559658

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm