THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Cavalry.Vn
Địa chỉ tên miền: cavalry.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Văn Lương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản xuất & Dịch vụ Cà phê CAVALRY
MST/ĐKKD/QĐTL: 4001110965
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Thuận An, X. Duy Nghĩa, H. Duy Xuyên, Quảng Nam
Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0911461262

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm