THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: amultiply.com
Địa chỉ tên miền: amultiply.com
Người chịu trách nhiệm: HOÀNG THỊ THÙY LINH
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH AMULTIPLY Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0315514746
Trụ sở Doanh nghiệp: 428 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0949144644

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm