THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://tay.clothing/
Địa chỉ tên miền: tay.clothing
Người chịu trách nhiệm: Lê Thị Lương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Nado Dona
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313226887
Trụ sở Doanh nghiệp: 18 Trần Doãn Khanh, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0918677411

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm