THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Quà tặng YCN
Địa chỉ tên miền: quatang.ycn.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Công Lâm
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Công Lâm
MST/ĐKKD/QĐTL: 0101436762
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 389-391 đường Trường Chinh, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0983891899

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm