THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: vlxdhiephuong.vn
Địa chỉ tên miền: vlxdhiephuong.vn
Người chịu trách nhiệm: TRẦN NGỌC HIỆP
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Hiệp Hương
MST/ĐKKD/QĐTL: 4300469713
Trụ sở Doanh nghiệp: 18 Quang Trung, P. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02553719191

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm