THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: yomost.com.vn
Địa chỉ tên miền: yomost.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Lưu Qúi Nam
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH FRIESLANDCAMPINA Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 3700229344
Trụ sở Doanh nghiệp: Khu Phố Bình Đức 1, P. Bình Hòa, Thị Xã Thuận An, Bình Dương.
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 3754422

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm