THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.thepongbinhphat.com
Địa chỉ tên miền: thepongbinhphat.com
Người chịu trách nhiệm: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thép Bình Phát
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tháp Bình Phát
MST/ĐKKD/QĐTL: 0103707961
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 234 tập thể viện điều tra quy hoạch Rừng Vĩnh Quỳnh, H. Thanh Trì, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02436870204

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm