THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: fservices
Địa chỉ tên miền: fservices.com.vn
Người chịu trách nhiệm: TRẦN HUỲNH THIÊN LUÂN
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại Úc Châu
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313158309
Trụ sở Doanh nghiệp: 10A, Phan Ngữ, P. ĐaKao, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02862663366

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm