THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Opal
Địa chỉ tên miền: spaopal.com
Người chịu trách nhiệm: Phan Thùy Vân
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Opal
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313361942
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 6F Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0982396632

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm