THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: bienbacvn.com
Địa chỉ tên miền: bienbacvn.com
Người chịu trách nhiệm: Từ Đức Quang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thiết bị an toàn Biển Bạc
MST/ĐKKD/QĐTL: 2900531695
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 133, đường Cao Xuân huy, P. Hồng Sơn, Tp. Vinh, Nghệ An
Tỉnh/Thành phố: Nghệ An
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0988502996

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm