THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Mỹ phẩm Kim Sâm
Địa chỉ tên miền: myphamkimsam.com
Người chịu trách nhiệm: Đinh Ngọc Minh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Đinh Ngọc Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 44A8004350
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 64 - Đường số 04, Chợ Đồng Xoài, TX Đồng Xoài, Bình Phước
Tỉnh/Thành phố: Bình Phước
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0917453766

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm