THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.skinnutrient.com.vn
Địa chỉ tên miền: skinnutrient.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Thị Hằng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hằng Lê
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314465158
Trụ sở Doanh nghiệp: 81 Hồ Bá Kiện, P. 15, Q. 10, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0933177586

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm