THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: covacu.com
Địa chỉ tên miền: covacu.com
Người chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Kim An Ngọc
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Kim An Ngọc
MST/ĐKKD/QĐTL: 0311960436
Trụ sở Doanh nghiệp: 26/16 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao , Q. 1 , Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0938511766

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm