THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Phòng Khám Đa Khoa Nhơn Tâm
Địa chỉ tên miền: nhontamclinic.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Hiền
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Nhơn Tâm
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312132717
Trụ sở Doanh nghiệp: 469 Nguyễn Văn Tạo, X. Long Thới, H. Nhà Bè, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02837801479

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm