THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: vanphongphambanhat.com
Địa chỉ tên miền: vanphongphambanhat.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thanh Ràng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm Ba Nhất
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313773664
Trụ sở Doanh nghiệp: B01-09 Đường số 4, Khu dân cư Tân An Huy, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0866830321

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm