THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: damluongstore.com.vn
Địa chỉ tên miền: damluongstore.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Đàm Đình Lương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Đàm Đình Lương
MST/ĐKKD/QĐTL: 0104373687
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 36, Núi Đôi, Thị trấn Sóc Sơn, H. Sóc Sơn, Hà Nội.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0814558888

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm