THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: maymaychihai.com
Địa chỉ tên miền: maymaychihai.com
Người chịu trách nhiệm: Ngô Chí Hải
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Máy may Chí Hải
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314459644
Trụ sở Doanh nghiệp: 512/1 Trường Chinh, P. 13, Q. Tân Binh, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0939843160

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm