THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: acotech.com.vn
Địa chỉ tên miền: acotech.com.vn
Người chịu trách nhiệm: CONG TY TNHH KY THUAT VA DICH VU ACOTECH
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Kỹ thuật và dịch vụ ACOTECH
MST/ĐKKD/QĐTL: 0401477985
Trụ sở Doanh nghiệp: 143 Huỳnh Ngọc Huệ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng.
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02363708534

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm