THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: ftvina.com/
Địa chỉ tên miền: ftvina.com
Người chịu trách nhiệm: Công ty TNHH FT VINA
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH FT VINA
MST/ĐKKD/QĐTL: 0401546290
Trụ sở Doanh nghiệp: lô 8, đường Vũng Thủng 1, P. Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02363918528

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm