THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.phalelienvinh.com.vn
Địa chỉ tên miền: phalelienvinh.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Thương mại Liên Vinh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại Liên Vinh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0101219782
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 78 phố Hàng Giấy, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm,Tp. Hà Nội.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02438282539

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm