THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.casemoby.com
Địa chỉ tên miền: casemoby.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Minh Giang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Hộ Kinh Doanh Moby Case
MST/ĐKKD/QĐTL: 8375596459
Trụ sở Doanh nghiệp: 377/17 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02862647119

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm