THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: GRU.Vn
Địa chỉ tên miền: gru.vn
Người chịu trách nhiệm: Thân Thị Ly Na
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Thân Thị Ly Na
MST/ĐKKD/QĐTL: 8098695462
Trụ sở Doanh nghiệp: 72 Trần Bình Trọng, P. 01, Q. 5, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0936200000

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm