THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: labiofamvietnam.vn
Địa chỉ tên miền: labiofamvietnam.vn
Người chịu trách nhiệm: Lirka Rodriguez Perez
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH LABIOFAM Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 1800156128
Trụ sở Doanh nghiệp: Lô 57 KCN Trà Nóc1 , P. Trà Nóc, Q. Bình Thuỷ, Cần Thơ
Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02923842276

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm