THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://centuryriversidehue.com/
Địa chỉ tên miền: centuryriversidehue.com
Người chịu trách nhiệm: Đinh Mạnh Thắng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Huế
MST/ĐKKD/QĐTL: 3300260036
Trụ sở Doanh nghiệp: 45 Lê Lợi, P. Phú Hội, Tp. Huế, Thừa Thiên - Huế.
Tỉnh/Thành phố: Thừa Thiên Huế
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 842343956688

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm