THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: xebaonam.com
Địa chỉ tên miền: xebaonam.com
Người chịu trách nhiệm: Trần Văn Phái
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần xe Bảo Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0107707955
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Xuyên Dương, X. Xuân Dương, H. Thanh Oai, Tp.Hà Nội.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0979662288

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm