THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://inkdtex.com
Địa chỉ tên miền: inkdtex.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Kim Hương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Quốc Kiệt
MST/ĐKKD/QĐTL: 0309369635
Trụ sở Doanh nghiệp: 34C/2E Tháp Mười, P. 2, Q. 6, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02873080879

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm