THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.kiba.com.vn
Địa chỉ tên miền: kiba.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Chiến
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty KI BA - (TNHH)
MST/ĐKKD/QĐTL: 2300225103
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Tiêu Long, X. Tương Giang, Thị Xã Từ Sơn, Bắc Ninh
Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02413831287

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm