THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty Quốc tế Học viện Sẻ chia HVSC
Địa chỉ tên miền: hvsc.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Đăng Khoa
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Quốc tế Học viện Sẻ chia HVSC
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314003883
Trụ sở Doanh nghiệp: 32/60 Phan Sào Nam, Q. Tân Bình, TP.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02873007969

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm