THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long
Địa chỉ tên miền: sadu.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Phan Trung Kiên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long
MST/ĐKKD/QĐTL: 0107439248
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Đoàn Kết, X. Đại Yên, H. Chương Mỹ,Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0422608826

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm