THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: vinhloihung
Địa chỉ tên miền: vinhloihung.vn
Người chịu trách nhiệm: Đặng Quang Vinh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Đặng Quang vinh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0315166312
Trụ sở Doanh nghiệp: Sạp B63Tầng hầm , TT TMDV An Đông, 34-36 ADV, P. 09, Q. 5 , Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909478708

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm