THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.thuanthangplastic.com
Địa chỉ tên miền: thuanthangplastic.com
Người chịu trách nhiệm: Vương Trường Thuận
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Nhựa Thuận Thắng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312918941
Trụ sở Doanh nghiệp: 827 Đường 3/2, Phường 7, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02866533522

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm