THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Giày Kiến Hoa
Địa chỉ tên miền: giaykienhoa.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Vân
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Giày Kiến Hoa
MST/ĐKKD/QĐTL: 0302413821
Trụ sở Doanh nghiệp: 525-527 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 38332097

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm