THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: molux,com.vn
Địa chỉ tên miền: molux.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Hải
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Molux Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 5701599197
Trụ sở Doanh nghiệp: Tổ 9 - Khu 6, P. Giếng Đáy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02033845596

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm