THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: HGH Travel
Địa chỉ tên miền: hghtravel.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hàng Quý
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần HG Huế
MST/ĐKKD/QĐTL: 3301385609
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 18 Dương Văn An, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế
Tỉnh/Thành phố: Thừa Thiên Huế
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0543932789

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm