THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: MGA VIỆT NAM
Địa chỉ tên miền: mgavietnam.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Phi Tiến
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần MGA Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0301477050
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 1, Nguyễn Trường Tộ, P. Bình Thọ, Thủ Đức, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02743662659

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm