THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.bili.vn
Địa chỉ tên miền: bili.vn
Người chịu trách nhiệm: Đặng Thanh Tùng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần thương mại MQ Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0107704947
Trụ sở Doanh nghiệp: Cụm 4, X. Vân Nam, H. Phúc Thọ, TP Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0982838383

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm