THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: longtoan.vn
Địa chỉ tên miền: longtoan.vn
Người chịu trách nhiệm: Huỳnh Ngọc Xuân
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đông lạnh thủy sản Long Toàn
MST/ĐKKD/QĐTL: 2100311235
Trụ sở Doanh nghiệp: khóm 2. P. 1, Thị xã Duyên hải, Trà Vinh
Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02943832053

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm