THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: chieuphimquocgia.com.vn
Địa chỉ tên miền: chieuphimquocgia.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Danh Dương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
MST/ĐKKD/QĐTL: 0100777978
Trụ sở Doanh nghiệp: 87 Láng Hạ, Ba Đình
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0435142856

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm