THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Vịt Quay Tiêu Trần Quang Ký
Địa chỉ tên miền: vitquaytieu.vn
Người chịu trách nhiệm: Lâm Xã Hào
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Lâm Xã Hào
MST/ĐKKD/QĐTL: 8012396664
Trụ sở Doanh nghiệp: 388-390-392 Trần Phú, P. 07, Q. 5, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0907752882

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm